Direct Selling Association (DSA) – Асоциацията за директни продажби е името на няколко подобни търговски асоциации в Съединените щати, Обединеното кралство, Австралия, Малайзия, Сингапур и Нова Зеландия, които представляват компании за директни продажби , предимно тези, които използват многостепенни планове за маркетингови компенсации. От името на дружествата на своите членове DSA се ангажира с връзки с обществеността и лобира усилия срещу регулирането на многостепенната маркетингова индустрия