International Organic And Natural Cosmetics Corporation (IONC) – Това е нестопанска организация, посветена на целостта на претенциите за екомаркировка в областта на биологичното и устойчиво земеделие, управлението на околната среда, социалната справедливост и справедливата търговия.