SGS Institut Fresenius водеща световна компания в областта на тестване, проверка и сертифициране. С печата му за качество, производителите документират своите над средни разходи за качество и безопасност. Всички продукти с този печат подлежат на строги критерии за изпитване, които обикновено надхвърлят предписаните от закона норми.